Με την πρόσφατη υπ’ αριθ. 1025/2017 απόφαση του Ε΄τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ)  αποσαφηνίσθηκαν  οι νόμιμες προϋποθέσεις  για τον καθορισμό  Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ)  σε εκτός  σχεδίου περιοχή. Ειδικότερα,  έγινε δεκτό ότι στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (εφεξής ΖΟΕ), οι οποίες περιέχουν στοιχεία χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και αποσκοπούν στον άμεσο έλεγχο των χρήσεων...