Στην κρινόμενη υπόθεση, επί της οποίας εξεδόθη η υπ’αριθμ. ΣτΕ 1735/2019 του Πέμπτου Τμήματος του Δικαστηρίου, το Ανώτατο Ακυρωτικό κλήθηκε να εξετάσει αίτηση ακυρώσεως κατά της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, αναφορικά με το ζήτημα  της υπαγωγής σε ρύθμιση αυθαιρέτων κατασκευών, χωρίς φέροντα οργανισμό. Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, η παρεμβαίνουσα εταιρία υπέβαλε δήλωση...