Η πλειονότητα των επιστημονικών και κοινωνικών φορέων που έχει συμμετάσχει μέχρι στιγμής στην οικεία διαβούλευση απορρίπτει το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης της χώρας που προωθείται μέσω της εγκρίσεως του νέου Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισμό. Ειδικότερα, την προηγούμενη εβδομάδα το προαναφερόμενο χωροταξικό σχέδιο απορρίφθηκε, κατά πλειοψηφία, από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας. Επίσης, κατά του συγκεκριμένου χωροταξικού...