Με την υπ’ αριθ. 527/2016 απόφαση του Ε΄τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι το άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 998/1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών, εν γένει, εκτάσεων,, το οποίο προβλέπει ως γνωστόν τόσο ποινικές όσο και διοικητικές κυρώσεις, αποβλέπει, πρωτίστως,  στην τήρηση της συνταγματικής επιταγής του άρθρου 117 παρ. 3...