Εννέα περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφράζουν την, ενδεχομένως υπερβολική, ανησυχία τους σχετικά με το νέο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς θεωρούν απαραίτητη την ύπαρξη υπουργείου Περιβάλλοντος, με τη μορφή κεντρικού φορέα πολιτικής και με ισχυρό επιτελικό ρόλο. Προκαταλαμβάνουν, μάλιστα, ως δεδομένο το γεγονός ότι η νέα δομή του Υπουργείου στην ουσία αποτελεί έμμεση κατάργηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος,...