Με το ν. 4030/2011 ” Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις” ( Α΄249)  που δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται τα πολεοδομικά γραφεία με τη σημερινή τους μορφή. Προβλέπεται, συγκεκριμένα, η μετατροπή όλων των πολεοδομικών γραφείων της χώρας  σε αρχειακές υπηρεσίες από τον Μάρτιο. Σε άμεση ισχύ τέθηκαν οι λοιπές...