Αποφασίστηκε χθες, στις Βρυξέλλες, η τροποποίηση των κανόνων για τις ενεργοβόρες εταιρείες, καθώς  και για τις εταιρείες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι «πράσινες» εταιρείες θα μπορούν δυσκολότερα να λάβουν κρατικές επιδοτήσεις και θα μειωθούν οι κρατικές ενισχύσεις που απολαμβάνουν, ενώ, ταυτόχρονα, θα μειωθεί το οικονομικό βάρος που φέρει η βαριά βιομηχανία.  Έτσι,...