Την παράταση της προθεσμίας για την “τακτοποίηση” αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011, μέχρι τις 31.1.2013 αποφάσισε το ΥΠΕΚΑ.  Παράλληλα, παρατείνεται μέχρι τις 30.6.2013 η προθεσμία για την υπαγωγή των ενδιαφερομένων στη δεύτερη φάση που προβλέπει ο ν. 4014/2012. Σημειώνεται, τέλος, ότι μέχρι τις 25.7.2012 είχαν δηλωθεί  συνολικά 408.440 αυθαίρετες κατασκευές, εκ των οποίων...