Το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στα ελληνικά νησιά, το οποίο εντάθηκε αφότου έκλεισαν οι παράνομες χωματερές, προσπαθεί να επιλύσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος.  Το μοντέλο που προκρίνει είναι η δημιουργία μικρών μονάδων κομποστοποίησης και διαλογής ανακυκλώσιμων σε κάθε νησί και η μεταφορά των απορριμμάτων από τα μικρότερα προς τα μεγαλύτερα νησιά. Παράλληλα, εξακολουθεί με νέες...