Τη δυνατότητα συμψηφισμού του μισού προστίμου νομιμοποίησης ενός αυθαιρέτου, με εργασίες για την ενεργειακή του αναβάθμιση ή τη βελτίωση της στατικής του επάρκειας, αποφάσισαν τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών. Η ρύθμιση θα αφορά, αναδρομικά, όλους όσοι έχουν δηλώσει αυθαίρετα στο ν. 4178/13 ή στο ν. 4014/11, που μεταφέρθηκαν στο νέο νόμο,...