Με την πρόσφατη υπ’ αριθ. 2222/2017 απόφαση του Ε΄τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε ότι είναι επιτρεπτή η πρόσκαιρη χωροθέτηση λατομικών χώρων προορισμένων για την κάλυψη των αναγκών μεγάλης σημασίας τεχνικών έργων και, μάλιστα, πως η εν λόγω ανάπτυξη λατομικών δραστηριοτήτων είναι, υπό αυστηρές και συγκεκριμένες,  προϋποθέσεις επιτρεπτή εντός δασών και δασικών εκτάσεων. Συγκεκριμένα, κατά...