Την υποχρέωση της Διοικήσεως να διαβιβάσει τις αιτήσεις για διόρθωση προδήλου σφάλματος αναρτηθέντος δασικού Χάρτη, στην αρμόδια Επιτροπή Αντιρρήσεων, όταν δεν συντρέχουν οι εξαιρετικές περιπτώσεις της διαδικασίας διόρθωσης προδήλου σφάλματος, ανέδειξε η υπ’αριθμ. 1411/2019 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις στις οποίες ο αναρτηθείς δασικός χάρτης εμπεριέχει πρόδηλα σφάλματα, όπως αυτά ορίζονται στην υπ’αριθμ....