Δυνάμει του σχεδίου νόμου που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση οι κυριότερες αλλαγές στον τρόπο κατάρτισης των δασικών χαρτών εντοπίζονται στα εξής σημεία: Πρώτον, η αρμοδιότητα κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης του δασικού χάρτη ανατίθεται πλέον στις Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να απαντήσει μέσα σε διάστημα δύο μηνών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,...