Με τον ν. 4495/2017, θεσπίστηκαν νέες διατάξεις για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και επιχειρήθηκε εκ νέου η ρύθμιση και η «τακτοποίηση» των κτισμάτων και των κατασκευών που ανεγέρθηκαν χωρίς οικοδομική άδεια ή καθ’υπέρβαση της υφιστάμενης αδείας ή με αλλαγή και υπέρβαση των σχετικών στις χρήσεων γης.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει, σε συνεργασία με τους έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς μας συμβούλους,  την κατάθεση αιτήσεως , την συγκέντρωση και τον έλεγχο όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την υπαγωγή της αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης, ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία εντάσσεται η εκάστοτε αυθαίρετη κατασκευή καθώς και τον  υπεύθυνο και αποτελεσματικό χειρισμό της κρίσιμης δεύτερης φάσης της διαδικασίας «τακτοποίησης», κατά την οποία κρίνεται η οριστική ένταξη ή η απόρριψη της σχετικής δυνατότητας ρύθμισης των αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών, με την άσκηση των σχετικών αιτήσεων ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή τα κατά τόπους αρμόδια Διοικητικά Εφετεία.

Αναλαμβάνουμε, περαιτέρω, και πολύ συχνότερα, το χειρισμό κάθε ζητήματος που αφορά στην προσβολή παράνομων πράξεων υπαγωγής αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών στις ευεργετικές διατάξεις των νόμων 4178/2013 και 4495/2017,  μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που λειτουργεί το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και το ΥΠΕΝ. Η προσβολή της παράνομης “τακτοποίησης” – υπαγωγής γίνεται είτε με αίτηση στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης και προσφυγή στο ΣΥΠΟΘΑ είτε με την απευθείας άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως της παράνομης υπαγωγής στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο.

Παριστάμεθα , τέλος, ενώπιον όλων των ΣΥΠΟΘΑ, προκειμένου να εκπροσωπήσουμε τους πελάτες μας κατά την εκδίκαση προσφυγών κατά πορισμάτων των ελεγκτών δόμησης.