Το Γραφείο μας ασχολείται εντατικά, ήδη από το 1992, με το αντικείμενο του Δικαίου του Περιβάλλοντος.  Η εμπειρία μας στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας προκύπτει τόσο από θεωρητικές – ακαδημαϊκές γνώσεις και, συγκεκριμένα, τη διδασκαλία του μαθήματος του Δικαίου του Περιβάλλοντος στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής  Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και την απόκτηση D.E.A. από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος όσο και, ιδίως, από την εξάχρονη θητεία  του Ανδρέα Δ. Παπαπετρόπουλου στη θέση του Ειδικού Νομικού Συμβούλου του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, κ. Σταύρου Καλογιάννη.

Στο πλαίσιο αυτό, διαθέτουμε την κατάλληλη εμπειρία, προκειμένου να χειριστούμε ποικίλα θέματα νομικού ενδιαφέροντος σχετικά με το περιβάλλον, όπως είναι, επί παραδείγματι, η εγκατάσταση και λειτουργία διαφόρων βιομηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή επαγγελματικών εργαστηρίων στην εκτός σχεδίου περιοχή, η περιβαλλοντική αδειοδότηση, η ακύρωση αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας δραστηριοτήτων, λόγω μη τήρησης των όρων περί προστασίας του περιβάλλοντος, τα ζητήματα γύρω από την κύρωση Δασικών Χαρτών (η διαδικασία για το χαρακτηρισμό εκτάσεως ως δασικής, η κατάθεση ενστάσεων και αντιρρήσεων κατά δασικών χαρτών και πράξεων χαρακτηρισμού, η σύνταξη αιτήσεων ακυρώσεως κατά πράξεων κατεδάφισης και πρωτοκόλλων επιβολής ειδικής αποζημίωσης για αυθαίρετα σε δασική έκταση) και τέλος, η κατάθεση αιτήσεως επανακαθορισμού οριογραμμών υδατορέματος.

Αλλά και, σε γενικότερο πλαίσιο, η συστηματική ενασχόλησή μας με το Δίκαιο του Περιβάλλοντος, συνεπάγεται τη δυνατότητα κάλυψης των ποικίλων νομικών αναγκών, που προκύπτουν για τους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις και τους συλλογικούς φορείς, από την εφαρμογή των εθνικών και των ενωσιακών πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο, που καθορίζουν σήμερα ο χωροταξικός και ο πολεοδομικός σχεδιασμός και, ιδίως, η πολιτική περιβάλλοντος  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

image copyright: alitaylor