Η πρόσφατη νομολογία του ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) επιβάλλει πλέον στην ελληνική δημόσια διοίκηση και στον κοινό νομοθέτη τον σεβασμό της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού συμφέροντος. Η εξασφάλιση της ισορροπίας αυτής αναφέρεται στον πλήρη σεβασμό και στην απόλυτη προστασία της εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου ευρισκόμενης ιδιοκτησίας.

Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα προστασίας της εντός σχεδίου ιδιοκτησίας που αφορούν, ιδίως, την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως που επιβάλλεται κατ’ εφαρμογή των σχεδίων πόλεως σε ακίνητα για τη δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.

Προσφέρουμε πλήρη δικαστική προστασία στους θιγόμενους ιδιοκτήτες με την άσκηση αιτήσεων άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ενώπιον των κατά τόπους αρμόδιων Διοικητικών Πρωτοδικείων, με σκοπό την αποδέσμευση και την πλήρη απόλαυση της ιδιοκτησίας τους.

Παρέχουμε , επίσης, δικαστική προστασία σε κάθε περίπτωση έγκρισης ή τροποποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ή τροποποίησης παλαιού ρυμοτομικού σχεδίου που προσβάλλει υπέρμετρα την ιδιοκτησία ή προξενεί βλάβη στο φυσικό ή πολιτιστικό περιβάλλον, ανατρέποντας το ισοζύγιο των κοινόχρηστων χώρων.

Παρέχουμε, τέλος, πλήρη και αποτελεσματική προστασία στην εκτός πολεοδομικού σχεδίου ευρισκόμενη ιδιοκτησία που θίγεται και καθίσταται αδόμητη εξαιτίας  πολεοδομικών περιορισμών που επιβάλλονται, συνήθως, για λόγους προστασίας των αρχαιοτήτων ή του φυσικού περιβάλλοντος. Στις περιπτώσεις αυτές, ασκούνται κατά περίπτωση αιτήσεις ακυρώσεως στα Προεδρικά Διατάγματα ή στις άλλες κανονιστικές πράξεις που επιβάλλουν τους πολεοδομικούς περιορισμούς  ή αγωγές αποζημιώσεως ενώπιον των καθ’ ύλην αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων.

image courtesy: getwired