Οι  Συνεργάτες του Δικηγορικού Γραφείου Ανδρέας Δ. Παπαπετρόπουλος και Συνεργάτες.

 

Η Κατερίνα Παπαθανασίου είναι Δικηγόρος Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Δικαίου το Περιβάλλοντος  της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. και κάτοχος πιστοποιητικού εξειδικευμένης επιμόρφωσης του Ε.Κ.Π.Α. με θέμα “Φορολογικό Δίκαιο και Πρακτική Εφαρμογή”. Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά.

 

H Μαρία (Άρια) Τζαμαλίκου είναι Δικηγόρος Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του  Ε.Κ.Π.Α. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022/23 παρακολουθεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Maastricht (Δημόσιο και Ευρωπαϊκό Δίκαιο) και διατηρεί εξωτερική συνεργασία με το Γραφείο μας.

 

Η Ευαγγελία (Λίνα) Μπάνου είναι Δικηγόρος Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Δικαίου του Περιβάλλοντος  της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.

 

Η Κατερίνα Κατσιμπρή είναι Δικηγόρος Αθηνών.  Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού  Διπλώματος Δικαίου του Περιβάλλοντος  της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά. Κατά το ακαδημαϊκό έτος  2022/23 παρακολουθεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Amsterdam  (Δημόσιο και Ευρωπαϊκό Δίκαιο) και διατηρεί εξωτερική συνεργασία με το Γραφείο μας.

 

Ο Αλέξανδρος Αλιμπέρτης είναι Δικηγόρος Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Δικαίου Περιβάλλοντος του ιδίου Πανεπιστημίου. Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά.

 

Η Ελένη Νικολάτου είναι Ασκούμενη Δικηγόρος. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. και μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.