Οι  Συνεργάτες του Δικηγορικού Γραφείου Ανδρέας Δ. Παπαπετρόπουλος και Συνεργάτες.

 

Η Κατερίνα Παπαθανασίου είναι Δικηγόρος Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., με ειδίκευση στο Δίκαιο Περιβάλλοντος και κάτοχος πιστοποιητικού εξειδικευμένης επιμόρφωσης του Ε.Κ.Π.Α. με θέμα “Φορολογικό Δίκαιο και Πρακτική Εφαρμογή”. Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά.

H Μαρία (Άρια) Τζαμαλίκου είναι Δικηγόρος Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του  Ε.Κ.Π.Α. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.

Η Ευαγγελία (Λίνα) Μπάνου είναι Δικηγόρος Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.

Η Κατερίνα Κατσιμπρή είναι Δικηγόρος Αθηνών.  Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. και είναι Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Δημοσίου Δικαίου, Ειδίκευσης Δικαίου Περιβάλλοντος της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.

Ο Αλέξανδρος Αλιμπέρτης είναι Δικηγόρος Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Δικαίου Περιβάλλοντος του ιδίου Πανεπιστημίου. Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά.