Οι  Συνεργάτες του Δικηγορικού Γραφείου Ανδρέας Δ. Παπαπετρόπουλος και Συνεργάτες.

 

Η Κατερίνα Παπαθανασίου είναι  Δικηγόρος Αθηνών. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.. Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά.

H Μαρία (Άρια) Τζαμαλίκου είναι Δικηγόρος Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δ.Π. Θ. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του  Ε.Κ.Π.Α. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.

Η Ευαγγελία (Λίνα) Μπάνου είναι Δικηγόρος Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.

Η Κατερίνα Κατσιμπρή είναι Δικηγόρος Αθηνών.  Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ και είναι Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα  Δημοσίου Δικαίου, Ειδίκευσης Δικαίου Περιβάλλοντος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.