Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο
Δίκαιο Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Αδειοδότηση έργων, επενδυτικών σχεδίων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Δημόσιο & Διοικητικό Δίκαιο
Προστασία και αποζημίωση της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας –  Άρση ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων
Ρύθμιση & “τακτοποίηση” αυθαιρέτων

Αρση ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων

Νομολογία