Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Νόμος και Φύσις: Μη Κυβερνητική Οργάνωση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη
Envlaw
Νομική Βιβλιοθήκη
Συμβούλιο της Επικρατείας
Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών “ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
Greek justice: Legal directory (Online Οδηγός Νομικών Υπηρεσιών)
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Δικηγορικό γραφείο “Αυλογιάρη & Συνεργάτες”
Συνάρμοσις Α.Ε.
www.ypes.gr
www.echr.coe.int
www.e-EDC.eu
www.ec.europa.eu/ellada

www.nsk.gr