Το δίκτυο Τεχνικών Συμβούλων του Δικηγορικού  Γραφείου του Δικηγόρου Αθηνών Ανδρέα Δ. Παπαπετρόπουλου διευρύνθηκε με την προσθήκη της Μαρίας Αντωνίου, Τοπογράφου Μηχανικού, Διπλωματούχου του ΕΜΠ. Η κ. Αντωνίου διαθέτει Μεταπτυχιακό στη Γεωπληροφορική και ασχολείται, κυρίως,  με την πολεοδομική νομοθεσία, την εκπόνηση τοπογραφικών μελετών και τη σύνταξη  πράξεων εφαρμογής, καθώς και με τα ειδικότερα αντικείμενα των αρχιτεκτονικών αποτυπώσεων και των αποτυπώσεων μνημείων.