Κυκλοφόρησε από τον ΔΣΑ ο πρώτος τόμος του συλλογικού έργου “Δίκαιο Περιβάλλοντος”, στον οποίο περιλαμβάνονται οι  εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στα Σεμινάρια που διοργάνωσε ο ΔΣΑ σε συνεργασία με την Ενωση Δικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ, μεταξύ των μηνών Οκτωβρίου 2008 και Ιουνίου 2009. Την επιμέλεια του έργου είχε η Σύμβουλος Επικρατείας κα Αικατερίνη Σακελλαροπούλου και η Υπεύθυνη της Επιτροπής Περιβάλλοντος του ΔΣΑ και Δικηγόρος, Δ.Ν. κα Ιωάννα Κουφάκη. Στον Συλλογικό αυτό Τόμο συμμετέχουν οι πλέον εξειδικευμένοι νομικοί, δικαστές και δικηγόροι στον τομέα του Δικαίου του περιβάλλοντος. Μεταξύαυτών, και συγκεκριμένα στις σελίδες 326 επ., περιλαμβάνεται και η Εισήγηση του Ανδρέα Δ.  Παπαπετρόπουλου με τίτλο: ” Το νομικό καθεστώς του Αιγιαλού και της Παραλίας”.