Το Δικηγoρικό Γραφείο του Δικηγόρου Ανδρέα Δ. Παπαπετρόπουλου ξεκίνησε τη συνεργασία του με το Δικηγορικό Γραφείο της Λίνας Καντεράκη, Δικηγόρου Αθηνών με ειδίκευση στον τομέα του Real Estate.