Μίνι ουρανοξύστες, αύξηση 10% υπό προυποθέσεις του συντελεστή δόμησης, μεγαλύτερους όγκους κτιρίων, μειώσεις στις καλύψεις, συνενώσεις οικοπέδων και ενσωμάτωση των ημιυπαίθριων χώρων στο συντελεστή δόμησης είναι μερικές από τις αλλαγές που φέρνει ο νέος ΓΟΚ, τον οποίο προωθεί άμεσα  το ΥΠΕΚΑ. Συγκεκριμένα, με τον νέο ΓΟΚ που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο πολεοδομικό δίκαιο και στον τρόπο δόμησης, αφού προβλέπονται τα ακόλουθα:

– καταργείται η έννοια των ημιυπαίθριων χώρων και αντικαθίσταται με αυτήν των “ανοιχτών στεγασμένων χώρων”

– υπάρχει η δυνατότητα άυξησης κατά 10% του συντελεστή δόμησης που συναρτάται με τη συγκεκριμένη περιοχή, την έκταση της οικοπεδικής γης και το ύψος του συντελεστή

– αυξάνονται οι χώροι που δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης: πρόκειται για χώρους που συμβάλλουν στο παθητικό δρόσισμα, στη σκίαση και τον φυσικό αερισμό των κτιρίων (άιθρια, φωταγωγοί, προεξοχές και ειδικά σκιάδια)

– προβλέπονται υψηλότερα κτίρια που θα μπορούν να χτίζονται με αυξημένο συντελεστή δόμησης και με συνενώσεις οικοπέδων, με περισσότερο όμως πράσινο και αύξηση των κοινόχρηστων χώρων.

– δίνονται κίνητρα για συνενώσεις οικοπέδων, όπως είναι ο υψηλότερος συντελεστής δόμησης

– δίνεται έμφαση στις νέες τεχνολογίες και τα υλικά

– λαμβάνεται υπόψη το ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου

– στις εκτός σχεδίου περιοχές σχεδιάζεται η αύξηση της αρτιότητας των γηπέδων και η μείωση της εμφανούς  δόμησης σε πριοχές με μεγάλη κλίση