Οι πολεοδομικές Μελέτες των ΠΕΡΠΟ, καθώς και οι όποιες τροποποιήσεις τους,  επιβάλλεται να εγκρίνονται με προεδρικά διατάγματα, οι δε διατάξεις του ν. 3044/2002, με τις οποίες ανατίθενται στον Υπουργό, δηλαδή σε όργανο της Διοίκησης, πολεδομικές αρμοδιότητες που δεν ανάγονται σε εντοπισμένη τροποποίηση σχεδίου ή σε πολεοδομικές εφαρμογές είναι αντίθετες προς τα άρθρα 43 παρ. 2 και 24 παρ. 2 του Συντάγματος.  Με το σκεπτικό αυτό το ΣτΕ ακύρωσε , με πρόσφατη απόφασή του (ΣτΕ 2381/2011), την έγκριση πολεοδομικής μελέτης έκτασης  παραθεριστικού οικοδομικού συναιτερισμού, καθώς και την έγκριση  των γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής  δραστηριότητας  (ΠΕΡΠΟ) ιδιοκτητών γης σε περιοχές εκτός σχεδίου στην Εύβοια, συνεχίζοντας τη νομολογία του για την έγκριση πολεοδομικής μελέτης που μπορεί να γίνεται νόμιμα  μόνον με την έκδοση π.δ.. Η νομολογία αυτή του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου εγκαινιάστηκε, όπως είναι γνωστό, με την υπ’ αριθμ. 3661/2005 απόφαση της Ολομελείας του Δικαστηρίου. (βλ. επίσης και τις αποφάσεις ΣτΕ  3431, 2968/2006, 392, 168/2008, 1843/2011).