Στο 5,2% έφτασε η συμμετοχή των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2011 έναντι ποσοστού 2,1% το 2006, σύμφωνα με μελέτη της icap που θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με την εφημερίδα “Καθημερινή”, στις 5 Απριλίου. Από τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης αυτής προκύπτει ότι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (σε MW) αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 23% την πενταετία 2006 – 2011. Ακολούθησαν τα φωτοβολταικά με 21,6%, η ισχύς των οποίων σχεδόν τριπλασιάστηκε το 2011 σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά. Ανοδική πορεία ακολούθησε και η συνολική παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ την περίοδο 2006 – 2011, με μέσο ρυθμό ετήσιας άυξησης 18,4%. Η ηλεκτρική ενέργεια από τα αιολικά πάρκα κάλυψε το 71,3% του συνόλου και ακολούθησαν οι φωτοβολταικοί σταθμοί με 11,9%. Το 2012 πάντως η αγορά προβλέπει ανακοπή του ρυθμού ανάπτυξης του κλάδου, κυρίως των φωτοβολταικών. Αυτή αποδίδεται, κυρίως, στο πρόβλημα ρευστότητας, το οποίο επιδεινώνεται μετά τις αποφάσεις για μείωση των εγγυημένων τιμών. Eπίσης, η νέα τροπολογία του ΥΠΕΚΑ στο νομοσχέδιο για την αξιοποίηση του “Ελληνικού” υπολογίζεται ότι θα επιφέρει μείωση της τάξης του 25%- 35% στις τιμές των μικρών υδροηλεκτρικών έργων. Η τροπολογία αυτή συνδέει την εγγυημένη τιμή των ΑΠΕ με τον τιμάριθμό και έχει προκαλέσει την αντίδραση του συνδέσμου του κλάδου των μικρών υδροηλεκτρικών (ΕΣΜΥΕ).

Τέλος, σημειώνεται ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προήλθε, κατά τα λοιπά, το 2011 κατά 56% από λιγνίτη, κατά 7% από πετρέλαιο και κατά 31% από φυσικό αέριο.