Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) φέρνει ριζικές αλλαγές στον τρόπο δόμησης των κτιρίων της χώρας. Συγκεκριμένα, αυξάνει, με έμμεσο τρόπο, τόσο τα τετραγωνικά που μπορεί κάποιος να χτίσει όσο και το ύψος των κτιρίων. Ταυτόχρονα, μειώνεται το ανώτατο “αποτύπωμα” του κτιρίου, δηλαδή  η κάλυψη του οικοπέδου, από 70% σε 60%. Ειδικότερα:

– Αλλάζει  η έννοια του ημιυπαίθριου, όπως την γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Εφεξής ημιυπαίθριος θεωρείται ο χώρος που έχει μία ανοιχτή πλευρά, το μήκος της οποίας είναι μικρότερο ή ίσο του ενός τρίτου του περιγράμματος του χώρου. Οταν η διάσταση αυτή ξεπερνά το ένα τρίτο, τότε ο χώρος ονομάζεται “στεγασμένος ημιυπαίθριος χώρος”.  Οι επιφάνειες του στεγασμένου χώρου προσμετρώνται στον συντελεστή εφόσον ξεπερνούν το 40% της επιφάνειας που μπορεί  να δομηθεί.

– Στην επιφάνεια που καταλαμβάνει το κλιμακοστάσιο με τον ανελκυστήρα δεν προσμετρώνται 25 τ.μ. ανά όροφο. Δεν προσμετρώνται, επίσης, στον συντελεστή δόμησης οι κατακόρυφοι αεραγωγοί που εξυπηρετούν μηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου, καθώς και η επιφάνεια που καλύπτουν αίθρια και όλοι οι αγωγοί που εξυπηρετούν το φωτισμό και τον αερισμό του κτιρίου.

– Μειώνεται από 1,5, μ. σε 1,2 μ. το ύψος που ένα υπόγειο επιτρέπεται να υπερβαίνει τη στάθμη του εδάφους.

– Οταν το υπόγειο αφορά βοηθητικές χρήσεις, όπως είναι οι αποθήκες, δεν προσμετράται στον συντελεστή. Αν αποτελεί χώρο κύριας χρήσης, δηλαδή αν συνδέεται λειτουργικά με το υπόλοιπο κτίριο, τότε προσμετράται μόνο το 50%. Με τον τρόπο αυτό γίνεται προσπάθεια αντιμετώπισης της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης των υπογείων χώρων.

– τα πατάρια δεν προσμετρώνται αν το εμβαδόν τους είναι μικρότερο ή ίσο του 10% της δόμησης του κτιρίου και δεν αποτελούν ανεξάρτητο όροφο. Αναλόγως, οι σοφίτες δεν προσμετρώνται στον συντελεστή  αν έχουν συνολικό εμβαδόν μικρότερο ή ίσο   του μισού του κάτω ορόφου.