Σεμινάριο με σκοπό την επιμόρφωση ανώτερων στελεχών των πολεοδομιών (Υπηρεσιών Δόμησης) , των Περιφερειών, αλλά και επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα της δόμησης  και του πολεοδομικού δικαίου πραγματοποιείται στις 23 και 24 Μαίου στα Γραφεία της “Επαγγελματικής Γνώσης” , εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με τις υπηρεσίες εκπαίδευσης στελεχών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, μέσω σεμιναρίων. Εισηγητής των Σεμιναρίων αυτών είναι ο Δικηγόρος Αθηνών Ανδρέας Δ. Παπαπετρόπουλος, ο οποίος παρουσιάζει το περιεχόμενο και τη λειτουργία του ΝΟΚ, του νόμου 4067/2012 (Α΄ 79), με τον οποίο αντικαθίστανται οι διατάξεις του προηγούμενου ΓΟΚ του 1985 (ν. 1577/1985). Παρουσιάζεται, επίσης, διεξοδικά ο νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών ή αδειών δόμησης που γίνεται πλέον σύμφωνα  με τις διατάξεις του νέου νόμου 4030/2011 (Α΄ 249). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες μηχανικούς και σε τεχνολόγους των Τεχνικών Υπηρεσιών που εργάζονται στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα, καθώς και στα στελέχη των Πολεοδομιών των Δήμων και τους Προισταμένους Τμημάτων και Διευθύνσεων των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που εμπλέκονται στη Διαχείριση των εργασιών δόμησης.