Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ελευσίνας αποφάσισε, με την υπ’ αριθμ. 118/2012 Πράξη του, τη συμμετοχή δέκα υπαλλήλων του σε σεμινάριο πολεοδομικού δικαίου που πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Ιουνίου στα Γραφεία της Πολεοδομίας Ελευσίνας, Ελευθερίου Βενιζέλου 82. Το Σεμινάριο είχε θέμα ” Το νέο θεσμικό πλαίσιο του ν. 4067/2012 για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ)”. Το Σεμινάριο  διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία με Εισηγητή τον Δικηγόρο και διδάκτορα του Χωροταξικού Δικαίου,  Ανδρέα Δ. Παπαπετρόπουλο.