Την αθέτηση των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου απέναντι στους επενδυτές αναδεικνύει για άλλη μία φορά ο κλάδος κινητής τηλεφωνίας. Σχεδόν 15 μήνες μετά την άντληση 380 εκατομμυρίων ευρώ για την ανανέωση και την εκχώρηση νέων συχνοτήτων στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και 12 μήνες μετά την εφαρμογή ενός νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών στην Ελλάδα παραμένουν σε καθεστώς “ημιπαρανομίας”. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (Ε.Ε.Κ.Τ), περίπου 5.000 κεραίες κινητής τηλεφωνίας, από τις συνολικά 10.000 – ποσοστό, δηλαδή, που αγγίζει το 50% – παραμένουν χωρίς άδεια.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον προγενέστερο ν. 3431/2006, το σύνολο των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα απαιτήθηκε να αδειοδοτηθεί εκ νέου, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτές οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε), αρμοδιότητα η οποία, μάλιστα, παραχωρήθηκε στις περιφέρειες.

Με το νεότερο ν. 4070/2012, ωστόσο, το θεσμικό πλαίσιο άλλαξε προς το καλύτερο για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, οι κεραίες των οποίων θεωρούνται ότι λειτουργούν νόμιμα, εφόσον παρέλθουν τέσσερις μήνες από την υποβολή της αίτησης και δεν υπάρξει στο διάστημα αυτό αρνητική εισήγηση κάποιας δημόσιας αρχής.Για τις υφιστάμενες κεραίες, ωστόσο, για τις οποίες η έγκριση των αιτήσεων εκκρεμούσε από το 2006, δόθηκε από το νομοθέτη περιθώριο 24 μηνών, για να ολοκληρωθεί η αδειοδότησή τους.

Είναι πλέον προφανές, ωστόσο, ότι το κατά τα άλλα επαρκέστατο χρονικό διάστημα των 24 μηνών, θα αποδειχθεί με την παρέλευσή του λίγο. Συγκεκριμένα σήμερα, και ενώ έχει παρέλθει, ήδη, το πρώτο 12μηνο, παραμένει σε εκκρεμότητα η αδειοδότηση περίπου 2.600 υφιστάμενων κεραιών. Δεδομένου ότι οι αρχές προβαίνουν στην αδειοδότηση περίπου 400-800 κεραιών ετησίως, είναι φανερό ότι υπάρχει κίνδυνος το 30% των δικτύων κινητής τηλεφωνίας να παραμείνουν χωρίς άδεια, έστω και προσωρινή.

Αυτό το καθεστώς ημιπαρανομίας όχι μόνο κοστίζει στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ για πρόστιμα, κόστη επανεγκατάστασης κεραιών και νομικές διενέξεις, αλλά οδηγεί, ταυτόχρονα και στην απώλεια επενδύσεων. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2012 οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, είχαν προγραμματίσει επενδύσεις ύψους 380 εκατομμυρίων ευρώ και τελικά πραγματοποίησαν επενδύσεις ύψους μόλις 290 εκατομμυρίων ευρώ. Σημαντικό μέρος της απώλειας αυτής δε, οφείλεται στις καθυστερήσεις στο αδειοδοτικό καθεστώς.