Το Δικηγορικό Γραφείο του Απόστολου Παπακωνσταντίνου, Διδάκτορα  του Δημοσίου Δικαίου,  ειδικευμένου σε θέματα του Δημοσίου και του περιβαλλοντικού δικαίου συνεργάζεται με το Δικηγορικό μας Γραφείο.