Δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ.  457/20.10.2013 ΦΕΚ ( Τεύχος Υπαλλήλων ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης) ο ορισμός του Δικηγόρου Ανδρέα Δ. Παπαπετρόπουλου ως αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του “Πράσινου Ταμείου” του ΥΠΕΚΑ.

Σημειώνεται ότι το “Πράσινο Ταμείο” είναι ΝΠΔΔ, που ιδρύθηκε με το ν. 3889/2010. Αποτελεί συνέχεια του πρώην ΕΤΕΡΠΣ. Σκοπός του Ταμείου είναι, μεταξύ άλλων, η  στήριξη της εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής και η εξυπηρέτηση του δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος μέσα από την ορθολογική διαχείριση και την αξιοποίηση  των πόρων του, που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 7 του ιδρυτικού του νόμου.