Την απόρριψη των προσφυγών 264 κατοίκων των Δήμων Αρναίας και Σταγείρων – Ακάνθου Χαλκιδικής και τη συνέχιση των εργασιών στις μεταλλουργικές εγκαταστάσεις και στις εγκαταστάσεις απόθεσης των παλαιών τελμάτων στην περιοχή των μεταλλείων χρυσού της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» στη Χαλκιδική, αποφάσισε το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η προσφυγή των κατοίκων αφορούσε στην από 26.07.2011 υπουργική απόφαση, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τις μεταλλευτικές – μεταλλουργικές εγκαταστάσεις των μεταλλείων Κασσάνδρας και για την απομάκρυνση, τον καθαρισμό και την αποκατάσταση του χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων στην Ολυμπιάδα.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, ωστόσο, απέρριψε ως αβάσιμους και απαράδεκτους τους ισχυρισμούς των προσφευγόντων, στο σύνολό τους, σύμφωνα με τους οποίους αμφισβητούνταν, μεταξύ άλλων, η επιστημονική επάρκεια της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς επίσης και η επιλεχθείσα μέθοδος εξόρυξης, ενώ, συνάμα, έθεταν ζήτημα επιπτώσεων στον υδροφόρο ορίζοντα και παραβίασης του Συντάγματος και της δασικής νομοθεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι το επίμαχο έργο αφορά στην εκμετάλλευση κοιτασμάτων στις περιοχές Ολυμπιάδας, Σκουριών και Μαύρων Πετρών των μεταλλείων Κασσάνδρας, σε έκταση 264.000 στρεμμάτων, με απώτερο σκοπό την εξόρυξη  μολύβδου, ψευδαργύρου, χαλκού, χρυσού και αργύρου, τα οποία θα διοχετεύονται στην αγορά από τις λιμενικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου.