Από τις αρχές του μηνός Μαΐου το Δικηγορικό μας Γραφείο  συνεργάζεται με τη Δικηγόρο Αθηνών κ. Παναγιώτα Κάρδαρη.

Η κ. Κάρδαρη είναι Δικηγόρος Αθηνών, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Θράκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ασχολείται με υποθέσεις γενικού και ειδικού διοικητικού δικαίου.