Δημοσιεύθηκε η υπ. αριθμ. 2153/2015 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, με την οποία απορρίφθηκε η από 2.1.2015 αίτηση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας . Με την αίτησή του αυτή,   ο Δήμος είχε ζητήσει την ακύρωση λόγω αντισυνταγματικότητας της διάταξης του άρθρου 42 παρ. 4 του ν. 4277/2014 ( Α΄156), δυνάμει του οποίου παραχωρήθηκαν έξι στρέμματα δασικής- αναδασωτέας εκτάσεως του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας για την κατασκευή του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου της ΑΕΚ.

Κατά πάγια αρχή του Γραφείου μας, δεν σχολιάζουμε δημοσίως το περιεχόμενο και το διατακτικό αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων που αφορούν υποθέσεις , στην εκδίκαση των οποίων συμμετείχαμε ως διάδικοι.

Η αρχή αυτή τηρείται ανελλιπώς και  ανεξαρτήτως της θετικής ή αρνητικής έκβασης της εκάστοτε υποθέσεως, αφού υπαγορεύεται τόσο από την τήρηση της στοιχειώδους επαγγελματικής δεοντολογίας όσο και από την ανάγκη προστασίας του κύρους και της αξιοπρέπειας των πελατών που μας εμπιστεύονται.