Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη ο συλλογικός τόμος με θέμα την “Αστική ευθύνη του Δημοσίου” σε επιμέλεια των Νικολάου Σοιλεντάκη, Προέδρου Εφετών Δ.Δ. και Δ.Ν. και της Αννας Ατσαλάκη, Εφέτη Δ.Δ.

Το συλλογικό αυτό έργο, αποτελείται από τρεις ενότητες: Στην πρώτη, περιλαμβάνονται ερμηνευτικά σχόλια και νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων από το 1985, καθώς και οι νεότερες τάσεις των διοικητικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου και του ΣτΕ ως αναιρετικού Δικαστηρίου.

Στη δεύτερη ενότητα, περιλαμβάνονται τα σχετικά διαγράμματα ύλης, τα οποία αποβλέπουν στη διευκόλυνση του αναγνώστη.

Στην τρίτη ενότητα, περιλαμβάνονται “υποδείγματα”, τα οποία σκοπούν στην πληρέστερη πρακτική προσέγγιση του εξαιρετικά εκτεταμένου  θέματος της αστικής ευθύνης του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ. Μεγάλο μέρος των σχετικών υποδειγμάτων συνέταξε το Γραφείο μας και, συγκεκριμένα, ο, απολύτως εξειδικευμένος στα σχετικά θέματα, Ανδρέας Δ. Παπαπετρόπουλος, Δικηγόρος Δ.Ν.