Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκαν τα μέτρα για την προστασία της περιοχής του Κυπαρισσιακού Κόλπου, σύμφωνα με τα οποία ο κόλπος διακρίνεται σε δύο ζώνες, ενώ τα ελάχιστα όρια αρτιότητας ανέρχονται στα είκοσι στρέμματα. Τα μέτρα αυτά επρόκειτο να συμπεριληφθούν στο σχέδιο προεδρικού διατάγματος, με το οποίο η περιοχή αυτή θα χαρακτηριζόταν ως Περιοχή Προστασίας της Φύσης.

Ωστόσο, δεδομένων των προβληματικών, από νομικής άποψης, προγενέστερων σχετικών προτάσεων του ΥΠΕΝ και της σημαντικής καθυστέρησής του στην επεξεργασία νέων προτάσεων για την προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου, το σχετικό π.δ θα υποβληθεί προς επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον Ιούνιο. Τυχόν αναμονή της έγκρισης των μέτρων, όμως, θα οδηγούσε, πιθανώς, σε παρέλευση της τρίτης αναστολής δόμησης, που είχε επιβληθεί, η οποία θα ήταν και η τελευταία, καθώς δεν είναι δυνατή η ανανέωσή της για τέταρτη φορά.

Έτσι, το ΥΠΕΝ, προχώρησε στην έκδοση της “πρόωρης” αυτής απόφασης, σε μία περίοδο, μάλιστα, που αναμένεται να ανακοινωθεί η καταδίκη της Ελλάδας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πλημμελή προστασία της περιοχής.