Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

To γραφείο μας προσφέρει απολύτως εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου. Είμαστε ένα από τα ελάχιστα Δικηγορικά Γραφεία που ασχολείται αποκλειστικά με τις διοικητικές διαφορές που αφορούν το σχεδιασμό του χώρου είτε αυτός είναι ο πολεοδομικός είτε ο χωροταξικός και ο περιβαλλοντικός.
Ευρωπαϊκό δίκαιο

Ευρωπαϊκό δίκαιο

Η συστηματική ενασχόληση και η απόλυτη εξειδίκευση του Γραφείου μας στα αντικείμενα του πολεοδομικού, του χωροταξικού και, ιδίως, του περιβαλλοντικού δικαίου προϋποθέτουν την πλήρη γνώση, την κατανόηση και την εξοικείωση με το ευρωπαϊκό – κοινοτικό δίκαιο, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από την Κοινοτική Πολιτική Περιβάλλοντος...
Δίκαιο Περιβάλλοντος

Δίκαιο Περιβάλλοντος

Ασχολούμαστε εντατικά, ήδη από το 1992, με το αντικείμενο του Δικαίου του Περιβάλλοντος. Η εμπειρία μας στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας προκύπτει τόσο από θεωρητικές – ακαδημαϊκές γνώσεις όσο και, ιδίως, από την εξάχρονη θητεία του Ανδρέα Δ. Παπαπετρόπουλου στη θέση του Ειδικού Νομικού Συμβούλου του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
Αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων

Αδειοδότηση έργων, δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων

Το εξαιρετικά πολύπλοκο και πολύ συχνά δυσλειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων και την εμπλοκή πολύ περισσότερου του ενός Υπουργείου και Αποκεντρωμένων – Περιφερειακών υπηρεσιών δημιουργούν πλήθος προβλημάτων που αποθαρρύνουν κάθε υποψήφιο επενδυτή και επιχειρηματία.
Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο

Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο

Η πολυετής ενασχόλησή μας με τα αντικείμενα του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου που συνιστούν επιμέρους κλάδους του δημοσίου διοικητικού δικαίου συνεπάγονται την πλήρη γνώση και των υπόλοιπων κλάδων του δικαίου αυτού...
Προστασία και αποζημίωση της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας

Προστασία και αποζημίωση της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας

Η πρόσφατη νομολογία του ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) επιβάλλει πλέον στην ελληνική δημόσια διοίκηση και στον κοινό νομοθέτη τον σεβασμό της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού συμφέροντος...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Οι άδειες δόμησης στο “εμπορικό τρίγωνο” των Αθηνών θα εκδίδονται μόνον μετά από θετική γνωμοδότηση του ΚΑΣ

Με μία ανατρεπτική και καινοτόμο απόφασή του (ΣτΕ 2460/2022) το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)  με Εισηγητή τον Πάρεδρο Χρήστο Παπανικολάου επιβάλλει στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) να γνωμοδοτεί και να εγκρίνει προηγουμένως οποιαδήποτε οικοδομική παρέμβαση επιχειρείται στο “εμπορικό τρίγωνο” της Αθήνας. Με τη γνωμοδότησή του αυτή το ΚΑΣ καλείται να ελέγχει τόσο...

Το ΥΠΕΝ επεξεργάζεται την επαναφορά της δυνατότητας τακτοποίησης των μεγάλων αυθαιρέτων της “Κατηγορίας 5”.

Την επαναφορά της δυνατότητας τακτοποίησης κτιρίων που είναι εξ ολοκλήρου αυθαίρετα, δηλαδή ανεγέρθηκαν χωρίς οικοδομική άδεια ή έχουν μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις που ξεπερνούν κατά 40% τουλάχιστον την επιτρεπόμενη κάλυψη, , δρομολογεί το ΥΠΕΝ. Με τη νέα υπό εκπόνηση ρύθμιση διατηρούνται οι “κόκκινες γραμμές” των προηγούμενων νόμων (4495/2017, 4759/2020), δηλαδή αυτή αναφέρεται μόνο σε αυθαίρετα κτίσματα ...

Η νομική δεσμευτικότητα των κατευθύνσεων των Περιφερειακών Χωροταξικών Σχεδίων (ΣτΕ Ολομ. 176/2021).

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ζήτησε, με την από 15.2.2019 αίτησή της,  την ακύρωση της αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου (ΠΧΠ) της Στερεάς Ελλάδας (ΑΑΠ 299/2018). Με αφορμή την προαναφερθείσα αίτηση ακυρώσεως,  η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 176/2021 Ολομ.) έκρινε, κατ’ αρχάς,  ότι τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (ΠΧΠ) αποτελούν, κατά το σύστημα του ν....

ΣτΕ 164/2022- Ακύρωση του ΓΠΣ Πάρου κατά το μέρος που με αυτό είχαν προβλεφθεί επεκτάσεις των υφιστάμενων οικισμών

Οι προβλέψεις του ΓΠΣ του Δήμου Πάρου που αφορούσαν σε επέκταση των υφιστάμενων οικισμών του νησιού κρίθηκαν παράνομες και ακυρώθηκαν για τον λόγο αυτό  από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ 164/2022). Ειδικότερα, όπως έγινε δεκτό από το Ανώτατο Δικαστήριο, το Γ.Π.Σ, το οποίο εγκρίθηκε ήδη από το έτος 2012, δεν προέβλεπε  μόνο την επέκταση των...

Μεταφορά του Δικηγορικού Γραφείου Ανδρέας Δ. Παπαπετρόπουλος και Συνεργάτες σε νέα Διεύθυνση. Νέο τηλέφωνο επικοινωνίας.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την Δευτέρα 21/3/2022 το Δικηγορικό Γραφείο Ανδρέας Δ. Παπαπετρόπουλος και Συνεργάτες μεταφέρεται στην οδό Φειδιππίδου 7. Το νέο τηλέφωνο επικοινωνίας μας  είναι το 2107774736. Τα κινητά τηλέφωνα επικοινωνίας 6949732243 και 6977417056 εξακολουθούν να ισχύουν.