Κυκλοφόρησε από τη Νομική Βιβλιοθήκη η Μονογραφία με τίτλο “Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός”. Τη μονογραφία αυτή συνέγραψαν από κοινού ο Ανδρέας Παπαπετρόπουλος και η  Ιωάννα Κανταρτζή.

Πρόκειται για μία απολύτως επίκαιρη μελέτη, με την οποία οι συγγραφείς παρουσιάζουν το σύνολο του σύγχρονου πλαισίου για το χωρικό, δηλαδή το χωροταξικό και τον πολεοδομικό σχεδιασμό, έτσι όπως αυτό διαμορφώθηκε διαχρονικά μέσα από τη νομολογία του ΣτΕ και πρόσφατα με τους νόμους 4269/2014, 4447/2016 και 4495/2017.

Συνιστά δε το μόνο αυτή τη στιγμή σύγχρονο και επικαιροποιημένο εγχειρίδιο για όποιον ασχολείται συστηματικά ή θέλει να ασχοληθεί με το Δίκαιο της Χωροταξίας και της Πολεοδομίας στην εθνική έννομη τάξη. συμπληρώνεται, έτσι, ένα τεράστιο κενό που υπήρχε μέχρι πρότινος στη σχετική με το ειδικό αυτό διοικητικό δίκαιο βιβλιογραφία, δεδομένου ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία άλλη συναφής και επίκαιρη μελέτη ή  μονογραφία.

Αξίζει, τέλος, να επισημανθεί ότι πηγή διαρκούς έμπνευσης για τη συγγραφή του προαναφερθέντος βιβλίου υπήρξε η διεξοδική, συνεχής, και εξειδικευμένη, δικαστική και εξώδικη, ενασχόληση του Γραφείου μας , Ανδρέας Παπαπετρόπουλος και Συνεργάτες, παλαιό στέλεχος του οποίου είναι  η κ. Ιωάννα Κανταρτζή, με τα αντικείμενα του χωροταξικού, του πολεοδομικού και του περιβαλλοντικού δικαίου.