Η παράταση της αναστολής των δικαστικών εργασιών λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, έως τις 15 Μαΐου 2020, αποφασίστηκε με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια  και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου.

Ειδικότερα, με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση διατηρείται το καθεστώς αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων που είχε αποφασιστεί με την Δ1α/ΓΠ.οικ.24403/11.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση, δηλαδή α) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας και β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

Ωστόσο, με την νέα ΚΥΑ, επιτρέπεται από τις 6.05.2020  η εκδίκαση των υποθέσεων για τις οποίες οι διάδικοι έχουν δηλώσει ότι δεν θα εμφανιστούν στο ακροατήριο, παρίστανται δηλαδή μόνο με δήλωση παράστασης, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα Διοικητικά Δικαστήρια.

Κατά τα λοιπά, κανονικά εξακολουθούν να λειτουργούν και δεν επηρεάζονται οι Γραμματείες και τα Πρωτόκολλα των Δικαστηρίων, που παραμένουν προσβάσιμα, δεχόμενα όλα τα δικόγραφα και όλα τα αιτήματα, ηλεκτρονικά ή μέσω του προσωπικού ασφαλείας τους. Επίσης, κανονικά προσδιορίζονται τα δικόγραφα, που κατατίθενται, κανονικά εξετάζονται, από το ΣτΕ και τα τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, αιτήματα προσωρινής διαταγής και, εν γένει, αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας και, τέλος, εξίσου κανονικά διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως και δημοσιεύονται αποφάσεις.