Κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη ο συλλογικός τόμος με τίτλο “Περιβάλλον”.  Στόχος της έκδοσης αυτής είναι να συμπεριλάβει, κατά το δυνατό, όλα τα ειδικότερα θέματα και τους επιμέρους τομείς  του δικαίου του περιβάλλοντος, του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνονται σε αυτοτελή κεφάλαια όλα τα θέματα του φυσικού και του...