Κατατέθηκε από το Δικηγορικό μας Γραφείο ενώπιον του ΣτΕ, την Πέμπτη 11 Αυγούστου 2016,  αίτηση ακυρώσεως 110 επιστημονικών – επαγγελματικών φορέων και πολιτών της Χίου, με αίτημα την  ακύρωση της υπ’ αριθμ. 6634/2016 Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως με τίτλο “Σύσταση Κέντρου Πρώτης Υποδοχής και προσωρινών Δομών Φιλοξενίας στη Χίο και στη Σάμο” (Β΄10/2016), κατά το μέρος που...