Σεμινάριο με σκοπό την επιμόρφωση ανώτερων στελεχών των πολεοδομιών (Υπηρεσιών Δόμησης) , των Περιφερειών, αλλά και επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα της δόμησης  και του πολεοδομικού δικαίου πραγματοποιείται στις 23 και 24 Μαίου στα Γραφεία της “Επαγγελματικής Γνώσης” , εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με τις υπηρεσίες εκπαίδευσης στελεχών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, μέσω σεμιναρίων....