Σεμινάρια για τους τελειόφοιτους φοιτητές της διοργανώνει το Μάρτιο και τον Απρίλιο η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Τα Σεμινάρια αυτά έχουν θέμα το Χωροταξικό και τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό, καθώς και το εθνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο του περιβάλλοντος. Τακτικοί Εισηγητές στα Σεμινάρια αυτά είναι, μεταξύ άλλων, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ηλίας Μπεριάτος, ο Καθηγητής...