Σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές , την νομοθεσία και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), έγινε προσφάτως δεκτό από το ΣτΕ , ότι το Δημόσιο υποχρεούται να ανταλλάσει ή να απαλλοτριώνει δασικές εκτάσεις οικοδομικών συνεταιρισμών και φυσικών προσώπων, από την στιγμή που αυτές δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, λόγω του δασικού τους χαρακτήρα. Ειδικότερα, το...