Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 51061/2012  απόφασή του ο ΥΠΕΚΑ απέρριψε τις προσφυγές νομιμότητας που κατέθεσαν σωματεία και κάτοικοι της Επαρχίας “Μαντινείας” του Νομού Αρκαδίας και με τις οποίες ζητούσαν την ακύρωση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (εφεξής ΕΠΟ) για τη λειτουργία μονάδας βιοαερίου ισχύος 480 KW της εταιρείας     “ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ Α.Ε.” στο Δήμο Τρίπολης του Νομού Αρκαδίας....