Δημοσιεύθηκε η υπ. αριθμ. 2153/2015 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, με την οποία απορρίφθηκε η από 2.1.2015 αίτηση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας . Με την αίτησή του αυτή,   ο Δήμος είχε ζητήσει την ακύρωση λόγω αντισυνταγματικότητας της διάταξης του άρθρου 42 παρ. 4 του ν. 4277/2014 ( Α΄156), δυνάμει του οποίου παραχωρήθηκαν...