Δόθηκε σήμερα από το ΥΠΕΚΑ  για διαβούλευση σχέδιο π.δ. με το οποίο επέρχεται ριζική και θεαματική διφοροποίηση στο νόμιμο περιεχόμενο των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και, συγκεκριμένα, στις υφιστάμενες χρήσεις γης  των ελληνικών πόλεων. Ανάμεσα στις σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται στο παλαιό π.δ. 23.2-6.3.1987 για τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης αναφέρουμε, ενδεικτικά, τις εξής: α) Δημιουργείται...