Δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 13 έως 26 του ν. 3889/2010 (Α’ 182)  κυρώθηκε το 2013 ο δασικός χάρτης της δημοτικής κοινότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου του Νομού Αττικής (Δ’ 198/2013). Στη συνέχεια, ο δασικός αυτός χάρτης τροποποιήθηκε, εν μέρει μόνο, δυνάμει της υπ. αριθμ. 4813/2013 (Δ’ 575) αποφάσεως. Δυστυχώς, με ασύγγνωστη προχειρότητα και  επιπολαιότητα...