Με βασικότερη εξέλιξη την επιλογή συμβούλων που θα αναλάβουν την υλοποίησή του, το σχέδιο Helios θα βρεθεί σήμερα στο επίκεντρο της συνάντησης του Επιτρόπου της Ε.Ε. Γιοχάνες Χαν, αρμόδιου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη με τον Υπουργό ΠΕΚΑ. Οι σύμβουλοι επιλέγησαν από τη Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων μετά από εισήγηση του Υπουργού των Οικονομικών υπό την αίρεση της...