Το μεταρρυθμιστικό σχέδιο για την αλλαγή στη δημόσια διοίκηση, η οποία αποτελεί χωρίς καμία αμφιβολία τον μεγάλο ασθενή της ελληνικής κοινωνίας και τον αντίπαλο κάθε αποτελεσματικής προσπάθειας για τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, βρίσκεται τους τελευταίους τρεις μήνες στα χέρια Γάλλων εμπειρογνωμώνων. Πρόκειται για την εφαρμογή ενός μνημονίου συνεργασίας με τη γαλλική κυβέρνηση και...